Patent Sternik Motorowodny

Wymagania:
1.Posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych.
2. Zaliczony staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW.
3. Zdanie egzaminu na stopień mechanika motorowodnego.

Uprawnienia:
1.Pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

Patent Sternik Motorowodny - Morski

Wymagania:
1.Posiadanie patentu motorowodnego Sternika Morskiego.
2. Po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Uprawnienia:
1.Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 

Patent Kapitan Motorowodny

Wymagania:
1.Posiadanie patentu motorowodnego Sternika Morskiego.
2. Po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Uprawnienia:
1.Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich.

Patent Mechanik Motorowodny

Wymagania:
1.Ukończony 14 rok życia.
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Uprawnienia:
1.Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Wymagania:
1.Ukończony 18 rok życia.
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego.
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających.

Uprawnienia:
1.Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Licencja na holowanie statków powietrznych

Wymagania:
1. Ukończony 18 rok życia.
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego.
3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych.

Uprawnienia:
1.Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu statków powietrznych.

Verified by ExactMetrics