Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego  

Dane kontaktowe:

adres: 33-100 Tarnów ul .Sanguszków 32
telefon: 14-6286910

33-100 Tarnów ul .Sanguszków 32

+ 14-6286910

biuro@motorowodny.net