Informacja dotycząca egzaminów

Aktualności
Share

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nadal nie jest możliwe przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej (patenty żeglarskie oraz patenty i licencje motorowodne).

Reguluje to §26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 512 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 16 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (tu cytat): rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podtrzymuje zakaz przeprowadzania egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej (patenty żeglarskie oraz patenty i licencje motorowodne) w okresie do dnia 25 kwietnia 2021 r